nlen

steun ons

Steun Concerto d'Amsterdam

Al vanaf € 50 bent u supporter en helpt u mee aan de verwezenlijking van onze concerten en projecten. Als bescheiden tegenprestatie geven wij supporters een cd en een uitnodiging voor vriendenactiviteiten zoals openbare repetities.

U krijgt fiscale voordelen via de Geefwet. Uw eenmalige of periodieke schenking, uw fonds op naam of nalatenschap is voor Concerto d'Amsterdam van niet te onderschatten betekenis. Maar ook de kleinste gift is welkom. En noodzakelijk. 

Concerto d'Amsterdam is door de Belastingdienst aangemerkt als een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw schenking is daarom fiscaal aftrekbaar.

eenmalige donaties 
U schenkt één keer een bedrag en wij zijn u voor altijd erkentelijk. En u beleeft er zelf ook plezier aan omdat al het geld dat wij ontvangen ten goede komt aan de kwaliteit van ons ensemble. Voor eenmalige donaties geldt dat deze aftrekbaar zijn als het totaal aan gedane giften aan erkende goede doelen in een jaar het drempelbedrag overstijgt. Het drempelbedrag is 1% van uw inkomen, met een minimum van 60,-. Wat u meer schenkt mag u aftrekken. Het maximale aftrekbedrag is 10% van uw drempelinkomen (het aftrekplafond). Het plafond mag worden verhoogd met een extra aftrek van 25% over de gift aan culturele instellingen door de Geefwet. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, min uw persoonsgebonden aftrek. Meer informatie en de voorwaarden vindt u op de website van de Belastingdienst.

Wilt u een eenmalige donatie doen? Dan kunt u hier klikken of uw gift overmaken naar Stichting Concerto d'Amsterdam op IBAN NL97 INGB 0000 600450 onder vermelding van eenmalige donatie. Bij voorbaat veel dank voor uw bijdrage!

periodieke schenkingen
Wilt u Concerto d'Amsterdam structureel steunen? Als u uw schenking toezegt voor tenminste vijf aaneengesloten jaren en in een onderhandse akte (dus zonder tussenkomst van een notaris) vastlegt, is uw gift volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

hoe werkt periodiek schenken?
Voorwaarde is dat u tenminste vijf jaar achtereen eenzelfde bedrag schenkt. Het minimumbedrag van de jaarlijkse schenking is 90,-. Deze periodieke schenking wordt vastgelegd in een onderhandse akte, een schriftelijke overeenkomst tussen u en de Stichting Concerto d'Amsterdam (zonder tussenkomst van een notaris).

de Geefwet
De Geefwet biedt een extra stimulans bij de aftrek inkomstenbelasting m.b.t. giften aan Culturele ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen). De Stichting Concerto d'Amsterdam heeft deze status. Dat wil zeggen dat u onder bepaalde voorwaarden 125% (in plaats van 100%) van uw periodieke gift mag aftrekken voor de inkomstenbelasting  De vermenigvuldigingsfactor (multiplier) van 125% geldt voor giften tot 5.000,- per jaar. Schenkt u meer dan 5.000,- per jaar, dan kunt u het resterende bedrag voor het reguliere percentage (100%) aftrekken van de inkomstenbelasting.

rekenvoorbeeld
Stel, uw tarief inkomstenbelasting is 2% en u verdient 50.000,-. U wilt 200,- per jaar schenken aan Concerto d'Amsterdam. Dat is minder dan 1% van uw bruto inkomen en daarom normaal niet aftrekbaar. Tenzij u uw gift vastlegt in een onderhandse akte en daarmee uw schenking optimaliseert. Door de Geefwet is uw periodieke gift bovendien voor 125% aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Bij een schenking van 200,-, vastgelegd in een akte, wordt de aftrekbare gift 250,-, het belastingvoordeel 105,- en betaalt u netto slechts 95,-. Bereken eenvoudig uw voordeel met de Schenkcalculator >.

onderhandse akte 
Sinds 2014 is voor een periodieke schenking niet langer een notariële akte vereist, maar volstaat een onderhandse akte. Concerto d'Amsterdam gebruikt hiervoor het model van de Belastingdienst. Wilt u uw gift voor vijf jaar toezeggen en genieten van fiscaal voordeel, vul dan onderstaande formulieren (online) in en stuur deze naar Concerto d'Amsterdam. Na registratie sturen wij u één exemplaar van de akte retour voor uw belastingadministratie. Wij kunnen u ook de papieren formulieren toesturen.

overeenkomst periodieke gift >
betalingsvolmacht periodieke gift >

Meer informatie en de voorwaarden vindt u op de website van de Belastingdienst.

fonds op naam
Overweegt u een omvangrijke schenking met een persoonlijke invulling? Dan is een fonds op naam wellicht de aangewezen weg. Een fonds op naam is een schenking met een gerichte opdracht. U bepaalt zelf de doelstelling van uw fonds. U kunt bijvoorbeeld structureel bijdragen aan internationale tournees of nieuwe compositieopdrachten. Hieronder leest u er meer over. Uiteraard bespreken we ook graag persoonlijk met u de vele mogelijkheden en op welke wijze u betrokken wilt zijn.

U bepaalt zelf de naam van uw fonds. Dit kan uw eigen naam zijn of een naam die verwijst naar het doel. Een fonds als cadeau voor of ter nagedachtenis aan een dierbare behoort ook tot de mogelijkheden. U kunt het fonds oprichten tijdens uw leven of na overlijden, door het fonds in uw testament op te nemen.

Een fonds op naam bouwt u op in tenminste vijf jaar, door jaarlijks minimaal 10.000,- in te leggen, of in één keer het hele bedrag. In beide gevallen ontvangt u aanzienlijk belastingvoordeel. Het Nieuw Ensemble draagt er zorg voor dat het geld wordt besteed aan uw specifieke doel en zorgt voor het administratieve gedeelte, inclusief de afhandeling door de notaris.

We bepreken graag de bestemming van uw gift met u en de wijze waarop u betrokken wilt zijn bij het geefdoel van uw keuze.

nalatenschap
De toekomst van Concerto d'Amsterdam zeker stellen, datgene waar Concerto d'Amsterdam voor staat in stand houden: de heel eigen klank, het uitmuntende solistenniveau van de musici, de passie en dynamiek, innovatieve programmering en internationale projecten. En dat doorgeven aan volgende generaties. Door Concerto d'Amsterdam op te nemen in uw testament draagt u daaraan bij. U kunt daarbij kiezen tussen een legaat en een erfstelling.

legaat
U kunt Concerto d'Amsterdam opnemen in uw testament in de vorm van een legaat, waarbij u vastlegt dat Concerto d'Amsterdam een bepaald bedrag of een onroerend goed ontvangt.

(mede-)erfgenaam
U kunt Concerto d'Amsterdam ook benoemen tot (mede-)erfgenaam. Dat betekent dat u Concerto d'Amsterdam, samen met eventuele andere erfgenamen, recht geeft op uw gehele nalatenschap. Uw bezit wordt volgens de bepalingen in uw testament verdeeld onder de verschillende erfgenamen.

vrijstelling successierecht 
Concerto d'Amsterdam is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) vrijgesteld van successierecht. Uw schenking komt dus geheel ten goede aan het orkest. Het is dan ook profijtelijk om uw bijdrage aan de toekomst van Concerto d'Amsterdam nu reeds vast te leggen. Mocht u uw ideeën met ons willen delen, of in samenspraak verder willen formuleren, neemt u dan contact met ons op.

Onze dank is groot!