nlen

contact

Stichting Concerto d'Amsterdam

Wittelaan 4 3743 CP Baarn, The Netherlands
+31 35 7470374 
info@concertodamsterdam.nl

Stichting Concerto d'Amsterdam heeft de ANBI-status 
ANBI-status RSIN nr.: 801447239
`BTWnr.: 80144239
Bank: NL97 INGB 0000 600450

 

 

 

 Bestuur

Annette den Heijer, voorzitter
Warner Roeters van Lennep, secretaris
Erik Heijdelberg, penningmeester
Bart Holthuis, lid

De bestuursleden zijn onbezoldigd.

 

Statuten van Stichting Concerto d'Amsterdam 

beleidsplan 2017-2020

jaarverslag  2016

jaarverslag 2017

jaarverslag 2018